Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Koncepcja systemu bazodanowego do monitorowania zagrożeń w transporcie wewnątrzzakładowym

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Logistyka

Rocznik: 2014 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

3863 - 3869

Punktacja MNiSW / czasopismo

10