Processing may take a few seconds...

Article


Title

Koncepcja systemu bazodanowego do monitorowania zagrożeń w transporcie wewnątrzzakładowym

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Published in

Logistyka

Journal year: 2014 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

3863 - 3869

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.