Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zastosowanie narzędzi IT i regałów automatycznych do zarządzania częściami zamiennymi - studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Logistyka

Rocznik: 2014 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

3926 - 3935

Punktacja MNiSW / czasopismo

10