Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Mind the gap: a heuristic study of subway tours

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Heuristics

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 20 | Numer: iss. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

561 - 587

DOI

10.1007/s10732-014-9252-3

Punktacja MNiSW / czasopismo

35

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Impact Factor

1,135