Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Grzegorz Pawlak

Artykuły  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

grzegorz.pawlak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 82

ORCID

0000-0002-1458-5586

ResearcherID

G-5560-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (14)

Recenzje prac dyplomowych (21)