Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Algorithm of the Implementation of Continuous Flow in Unbalanced Production Unit Condition - Case Study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Research in Logistics & Production

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 4 | Numer: no.1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

91 - 100

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8