Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Łukasz Hadaś

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

lukasz.hadas@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 01

PBN ID

1009067

ResearcherID

L-9272-2014

ORCID

0000-0001-9271-8738

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS