Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The use of Life Cycle Assessment in environmental characterization of materials for ecodesign

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Scientyfic Problems of Machines Operation and Maintenance

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 47 | Numer: no. 2(170)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

25 - 36

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

4