Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Application of quality shaping methods in the workenvironment improvement. A case of theoretical frames

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Management Systems in Production Engineering

Rocznik: 2014 | Numer: no. 3 (15)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

106 - 111

DOI

10.12914/MSPE-04-03-2014

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9