Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Adam Górny

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

adam.gorny@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 08

ORCID

0000-0002-4088-5099

ResearcherID

N-3755-2013

Google Scholar

NIPdf24AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Artykuły (40)

Rozdziały (40)

Książki (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (54)

Recenzje prac dyplomowych (15)