Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Saccharose particles as a space holder for Ti-void composite preparation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Advanced Materials Research

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 894

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

3 - 7

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMR.894.3

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7