Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w agrologistyce na przykładzie przeprowadzania procesu nawożenia

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Rocznik: 2014 | Numer: nr 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

13 - 17

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8