Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Efektywność zarządzania procesem transportowym, studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Rocznik: 2014 | Numer: nr 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

145 - 150

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8