Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Małgorzata Sławińska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

malgorzata.slawinska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 38

ResearcherID

M-9784-2014

ORCID

0000-0002-1958-4806

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Artykuły (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)