Trwa generowanie pliku...

Strona główna / Publikacje / Quality Planning of Parts Machine Production Based on Housing of Cylinder Head Milling Machines

Artykuł

Tytuł Quality Planning of Parts Machine Production Based on Housing of Cylinder Head Milling Machines
Autorzy

1 Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | P pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 657

Typ artykułu

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

986 - 990

DOI 10.4028/www.scientific.net/AMM.657.986
Zaprezentowany na Innovative Manufacturing Engineering Conference (IManE), 29-30.05.2014, Chisinau, Moldova
Punktacja MNiSW

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7

Publikacja indeksowana w

WoS