Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Quality Planning of Parts Machine Production Based on Housing of Cylinder Head Milling Machines

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 657

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

986 - 990

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMM.657.986

Zaprezentowany na

Innovative Manufacturing Engineering Conference (IManE), 29-30.05.2014, Chisinau, Moldova

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7

Publikacja indeksowana w

WoS (15)