Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Nośność niestandardowych łączników sworzniowych w świetle kryteriów PN-EN 1994

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2014 | Numer: nr 18

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

191 - 202

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

4