Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Power System State Estimation using Dispersed Particle Filter

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 8 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

35 - 40

DOI

10.14313/JAMRIS_3-2014/25

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12