Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Dariusz Horla

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

dariusz.horla@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 77

ResearcherID

M-1257-2014

ORCID

0000-0002-9456-6704

Google Scholar

2zqYjTUAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (32)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (29)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)