Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Praktyczne aspekty wdrażania metody 5-S

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2014 | Numer: nr 62

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

61 - 70

Punktacja MNiSW / czasopismo

3

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10