Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Acoustic investigations of the contemporary churches in Poznań

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Vibrations in Physical Systems

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 26

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

281 - 288

Zaprezentowany na

XXVI Symposium Vibrations in Physical Systems, 4-8.05.2014, Będlewo, Poland

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5