Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Social Capital in Knowledge Based Economy. Chosen Aspects

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Oeconomia Copernicana

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 5 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

93 - 107

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11