Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Issues, Based on Experience Gained in Poznań University of Technology, on Computer Algebra System Assistance in Lessons in Numerical Methods

Autorzy

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

International Journal of Arts & Sciences

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 7 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

63 - 81