Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Experimental analysis of surface roughness and surface texture of machined and fused deposition modelled parts

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Tehnički Vjesnik - Technical Gazette

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 21 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

217 - 221

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20

Impact Factor

0,579