Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Production data collection, exposure and analysis in a small production enterprise

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Tehnički Vjesnik - Technical Gazette

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 21 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1177 - 1181

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20

Impact Factor

0,579