Processing may take a few seconds...

Article


Title

Konkurencyjność branży na arenie międzynarodowej na przykładzie sektora żywnościowego

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Europa Regionum

Journal year: 2013 | Journal volume: t. 16

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

299 - 314

Ministry points / journal

7.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.