Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Etapy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Optimum. Studia Ekonomiczne

Rocznik: 2013 | Numer: nr 4 (64)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

71 - 80

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10