Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza właściwości napędu śmigłowego w aspekcie zastosowania w hybrydowych układach napędowych statków powietrznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Logistyka

Rocznik: 2014 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

7300 - 7307

Punktacja MNiSW / czasopismo

10