Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Reduction of Fuel Consumption on the Example of Ecological Hybrid Buses

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 518

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

96 - 101

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMM.518.96

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7