Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Łukasz Rymaniak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

lukasz.rymaniak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 43

ResearcherID

A-4726-2015

ORCID

0000-0002-7450-3183

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (84)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS