Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Łukasz Rymaniak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

lukasz.rymaniak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 43

ORCID

0000-0002-7450-3183

ResearcherID

A-4726-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (87)

Rozdziały (16)

Raporty (12)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)