Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Methodology and station for degradation's evaluation pf adhesive bonds type coating-substrate. Part 2

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 59 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

88 - 93

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12