Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Dariusz Ulbrich

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

dariusz.ulbrich@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 48

ORCID

0000-0002-4154-1167

ResearcherID

N-6244-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (43)

Rozdziały (19)

Książki (2)

Raporty (13)

Rozprawa doktorska

Wyniki (5)