Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wtórne wiązanie kruszywa z recyklingu betonu na przykładzie materiału i warstw podbudowy konstrukcji nawierzchni drogowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Budownictwo i Architektura

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 13 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

101 - 107

Punktacja MNiSW / czasopismo

3

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6