Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza porównawcza silników synchronicznego magnetoelektrycznego o rozruchu własnym i indukcyjnego pracujących z regulowaną prędkością

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Rocznik: 2014 | Numer: nr 4(104)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

73 - 76

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7