Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Carbon-Supported Manganese Dioxide as Electrode Ma terial For Asymmetric Electrochemical Capacitors

Autorzy

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

International Journal of Electrochemical Science

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 9 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

2518 - 2534

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

1,500