Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Congress on Rheology Poznan 2013

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Applied Rheology

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 24 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

48 - 49

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

1,078