Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Research on design features of pneumatic drive for kinematics structure of parallel manipulator - tripod type

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Machine Dynamics Research

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 38 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

93 - 104

Punktacja MNiSW / czasopismo

14,0