Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Stopień dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w ocenie planowania rozwoju systemu gazowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Rynek Energii

Rocznik: 2014 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

52 - 58

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11