Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of temperature distribution in a pipe with inner mineral deposit

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Archives of Thermodynamics

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 35 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

37 - 49

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13