Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wskaźnik głębokości wytwarzania a koszty na przykładzie przekładni ślimakowej napędu rozrzutnika obornika

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna

Rocznik: 2014 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

22 - 24

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6