Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Były pracownik Politechniki Poznańskiej

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich

Artykuły (30)

Rozdziały (8)

Książki (2)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)