Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Prognoza rozwoju przedsiębiorczości w subregionach województwa wielkopolskiego z zastosowaniem teorii systemów szarych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 52 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

113 - 128

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8