Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Współczesne elewacje : green wals

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Builder

Rocznik: 2014 | Numer: nr 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

24 - 27

Punktacja MNiSW / czasopismo

2

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5