Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Power electronics active shunt filter with controlled dynamics

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Compel - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 32 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1337 - 1344

DOI

10.1108/03321641311317149

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,440