Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nauka i postęp : zarządzanie wiedzą dla innowacji

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo MJ Media sp. z o.o.

Data opublikowania

2013

Liczba stron

143

ISBN

978-83-927928-3-3

Rozdziały