Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Przekształcenia i rozwój przestrzeni Poznania oraz wybranych miast

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa (Rozprawa habilitacyjna)

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

288

ISBN

978-83-7775-222-7

Katalog

xx002854734

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 485