Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Przekształcenia i rozwój przestrzeni Poznania oraz wybranych miast

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

288

ISBN

978-83-7775-222-7

Katalog

xx002854734

Słowa kluczowe
PL
  • urbanistyka - Polska - Poznań
  • urbanistyka - Polska - Wielkopolska (region)
  • zagospodarowanie terenu - Polska - Poznań
  • zagospodarowanie terenu - Polska - Wielkopolska (region)
  • architektura - kompozycja i proporcje
  • kompozycja (architektura)
  • proporcje (architektura)
  • przestrzeń (architektura) - zagadnienia
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 485