Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski

Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa

E-mail

przemyslaw.biskupski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 90

ORCID

0000-0003-4817-1610

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Artykuły (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa habilitacyjna

Legenda:  Punktacja MNiSW

Rozprawa doktorska