Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Old-age crisis and pension reform. Where do we stand?

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Poznan University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

222

ISBN

978-83-7775-254-8

Rozdziały