Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Marek Szczepański

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

marek.szczepanski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 93

ORCID

0000-0002-8929-7490

ResearcherID

N-1685-2014

Google Scholar

YKg425YAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (38)

Rozdziały (25)

Książki (9)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (44)

Recenzje prac dyplomowych (45)