Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Charakterystyki dynamiczne konstrukcji z lepko-sprężystymi tłumikami modelowanymi za pomocą pochodnych ułamkowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

117

ISBN

978-83-7775-252-4

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002941364

Słowa kluczowe
PL
  • dynamika konstrukcji - modele matematyczne
  • tłumienie (mechanika) - modele matematyczne
  • drgania - zwalczanie - modele matematyczne
  • budowle - drgania
  • budowle - dynamika
  • tłumienie drgań
Uwagi

Do rozprawy dołączono uzupełnienie stanowiące odpowiedź na uwagi recenzenta.

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 492