Processing may take a few seconds...

Book


Title

Charakterystyki dynamiczne konstrukcji z lepko-sprężystymi tłumikami modelowanymi za pomocą pochodnych ułamkowych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Book type

scientific monograph / Habilitation

Publication language

polish

Place

Poznań, Poland

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2013

Number of pages

117

ISBN

978-83-7775-252-4

ISSN

0551-6528

Catalog

xx002941364

Keywords
PL
  • dynamika konstrukcji - modele matematyczne
  • tłumienie (mechanika) - modele matematyczne
  • drgania - zwalczanie - modele matematyczne
  • budowle - drgania
  • budowle - dynamika
  • tłumienie drgań
Comments

Do rozprawy dołączono uzupełnienie stanowiące odpowiedź na uwagi recenzenta.

Published in

Book series: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Number in series

nr 492

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.