Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa (Rozprawa habilitacyjna)

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

329

ISBN

978-83-7775-239-5

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002935465

Słowa kluczowe
PL
  • spółki rodzinne - badania - Polska - 1990-
  • zarządzanie przedsiębiorstwem
  • przedsiębiorstwo prywatne
  • firmy rodzinne
  • spółki rodzinne - zarządzanie
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 488