Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

272

ISBN

978-83-7775-244-9

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002935463

Słowa kluczowe
PL
  • zamówienia publiczne - Polska - 1990-
  • gospodarka publiczna - innowacje - Polska - 1990-
  • innowacje - Polska - 1990-
  • gospodarka rynkowa
  • innowacje - zarządzanie
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 489